„První platforma v ČR
pro podporu a prezentaci
umělecké tvorby
lidí s mentálním hendikepem“