Portrét: Jiří Šedý, malíř, spisovatel a lektor

Jiří Šedý je malíř a spisovatel, který svoji energii věnuje nejen vlastní tvorbě, ale také pomoci druhým a jejich vzdělávání. K tomu, že má Downův syndrom, přistupuje podle svých slov jako správný muž - zprostředkovává druhým svoji zkušenost a sám je nejlepším příkladem toho, že lidi s postižením můžou být pro ostatní velkou inspirací. Svými pracovními i soukromými aktivitami Jiří provázel inventurního filmaře Martina Vošmika. Portrét vznikl v rámci projektu filmové dílny podpořeného Ministerstvem kultury a Magistrátem hlavního města Prahy.