Portrét Pavla Diblíka

Portrétem Pavla Diblíka startujeme novou sérii medailonů inspirativních lidí s mentálním nebo kombinovaným hendikepem natočenou ve filmové dílně Inventury. Pavel nás zaujal nejen svým nesporným hudebním talentem, ale také svojí činorodostí, nadšením a prací pro druhé. Medailony vznikají za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.