Pozdní sběr 1

Pilotní díl magazínu Pozdní sběr, na jehož vzniku se ve filmových profesích podíleli všichni členové filmové dílny pro seniory Inventura. Chtějí v Pozdním sběru přinést mozaiku toho, co sami pokládají za podstatné - zachytit kamerou příběhy aktivních seniorů, ale také poukázat na problémy, které stáří přináší a poradit s nimi. 

Magazín vznikl ve filmové dílně pro seniory Inventura v roce 2016 za podpory Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s o.p.s Elpida.