Za pět dvanáct

Jedno místo, několik dní, několik příběhů...

Film Vlasty Křečkové o strašnickém krematoriu je příspěvkem filmové dílny pro seniory v Inventuře do projektu My Street Films 2016.

Film vznikl ve filmové dílně pro seniory Inventura v roce 2016. Filmová dílna pro seniory je financována z grantu Ministerstva kultury a pořádáme ji ve spolupráci s Elpidou.