ČESKY | ENGLISH
RSS

Dobýváme veřejný prostorDobýváme veřejný prostor

Projekt zaměřený na zapojení lidí s mentálním hendikepem do veřejné komunikace, umění a médií

Název projektu odkazuje k dlouhodobé činnosti a hlavnímu zaměření o.s. Inventura – ke snaze zviditelnit lidi s mentálním hendikepem ve veřejném prostoru jako tvůrce a komunikátory. V roce 2010 se stal hlavním heslem dokumentární dílny pod vedením Lindy Jablonské, v níž vzniká mimo jiné dokumentární film s pracovním názvem Dokumentality o volbách do poslanecké sněmovny. Projekt ale pokračuje i po skončení voleb natáčením reportáží a krátkých dokumentů na aktuální i nadčasová témata. Heslo „Dobýváme veřejný prostor“ je také mottem pátého ročníku Normálního festivalu, který se uskuteční 17.-20. listopadu 2010 v Praze.

DokumentalityDokumentality

Dokumentality jsou dokumentárním projektem, jehož autory jsou lidé, kteří se obtížně orientují v okolním světě a ve škole asi zrovna nevynikali. Řečeno politicky korektně - mají mentální hendikep. To jim ale nebrání v tom, aby měli originální a neotřelý pohled na dění kolem sebe, citlivost, zvídavost i drzost - vše potřebné pro povahu dokumentaristy či dokumentaristky. V šestiměsíční dokumentární dílně pod vedením Lindy Jablonské vznikal film, kterým chceme dokázat, že i lidi s mentálním hendikepem se mohou ve veřejném prostoru orientovat a mít politický názor.

Sledovali jsme jev, který se týká každého z nás - volby do Poslanecké sněmovny ČR. Pracovali jsme s materiálem natočeným samotnými účastníky dílny kombinovaným s profesionálním záznamem externí kamery. Ve filmu tedy nakonec uvidíme průběh dokumentární dílny - hledání tématu, jeho rozvíjení a přípravy, zkoumaní žánru dokumentárního filmu a postupnou expanzi do veřejného prostoru. Náš dokumentalitní štáb se účastnil předvolebních mítinků, natáčel ankety s občany i politiky na témata, která jsou v jiných mediích přinejmenším neobvyklá.

Externí kamery zaznamenaly veškeré dění kolem, reakce ochranky, příznivců nebo odpůrců politických stran. Zjišťovali jsme, zda politická korektnost a předvolební sliby nejsou jen prázdnými hesly, pokoušeli jsme se odhalit, nakolik je dvacet let po revoluci v českém člověku stále zakořeněný předsudek vůči všemu, co není „úplně normální“.

Naším cílem je mimo jiné ukázat, že lidé s mentálním hendikepem mají díky své bezprostřednosti, odvaze a unikátním myšlenkovým pochodům možnost tvořit umělecká díla, která jsou srovnatelná s těmi profesionálními. Chceme široké veřejnosti představit naše klienty jak kreativní bytosti, které svým specifickým myšlením mohou pomocí dokumentárního filmu významně přispět k debatě o veřejné sféře, politice i předsudcích.


Na videa z dokumentu Pozemšťané, koho budete volit? o předvolebním boji se můžete podívat tady


NašiNaši

partneřipartneři

Portál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky