ČESKY | ENGLISH
RSS

Vršovická IrenkaVršovická Irenka

Film Jany Staňkové o seniorce, která už téměř nevychází z domu na jedné z vršovických ulic, je příspěvkem filmové dílny pro seniory do projektu My Street Films 2016. Dílna pro seniory je financována z grantu Ministerstva kultury a pořádáme ji ve spolupráci s Elpidou.Za pět dvanáctZa pět dvanáct

Film Vlasty Křečkové o strašnickém krematoriu je příspěvkem filmové dílny pro seniory v Inventuře do projektu My Street Films 2016. Jedno místo, několik dní, několik příběhů... Filmová dílna pro seniory je financovaná z grantu Ministerstva kultury a pořádáme ji ve spolupráci s Elpidou.Marie - portrétMarie - portrét

„Marie“ je observační dokumentární portrét nahlížející do života dívky s lehkým mentálním postižením, která dětství strávila v dětském domově a teď žije v podporovaném samostatném bydlení. Režisérka a dva účastníci filmové dílny v Inventuře tiše pozorují Marii v její každodennosti. Pět filmových kapitol,...
NašiNaši

partneřipartneři

Portál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky